NyelvÉSZ 8. – III. Forduló


1. Melyik összetett szót írtuk helytelenül?

 
 
 
 

2. Melyik anagramma nem egy műfaj nevét rejti?

 
 
 
 

3. Ha a következő népnevekből elveszel egy-egy betűt, akkor is értelmes szót kaphatsz. Hol nem igaz ez?

 
 
 
 

4. Az alábbi hiányos állandósult szókapcsolatokból ugyanaz a szó hiányzik (toldalékolt formájában). Melyikkel fejezzük ki azt, hogy a látszat csalhat?

 
 
 
 

5. Aladár leírta a születési helyét. Ha az igazságot csak helyesen lehet leírni, akkor hova valósi Aladár?

 
 
 
 

6. Melyik szó nem névszóból képzett névszó?

 
 
 
 

7. A következ? összetett szavak egyike ? szerkezete alapján ? eltér a másik háromtól. Melyik a kakukktojás?

 
 
 
 

8. Melyik szó nem illik a sorba jelentését tekintve?

 
 
 
 

9. Az alábbi szavak elejére ugyanaz a magánhangzó illik, hogy újabb értelmes szót kapjunk. Melyik a kakukktojás?

 
 
 
 

10. Milyen az, aki karót nyelt?

 
 
 
 

11. Ha az alábbi szavakat tárgyraggal látjuk el, melyikből kapunk azonos alakú szót?

 
 
 
 

12. Melyik nyelv nem rokona a magyarnak?

 
 
 
 

13. Melyik toldalékolás helyes?
(Többszörös választás!)

 
 
 
 

14. Melyik szóba írhatunk j-t?
(Többszörös választás!)

 
 
 
 

15. Melyik mássalhangzótörvényre találsz példát az alábbi földrajzi nevekben? Sükösd, Nyíregyháza, Kunpeszér, Szentkirályszabadja
(Többszörös választás!)

 
 
 
 

16. Gyakran híres emberekről neveznek el ételeket, találmányokat, eljárásokat, jeles napokat stb. Melyiknek a nevében hibáztunk?
(Többszörös választás!)

 
 
 
 

17. L vagy ll? Hol írjuk röviden a mássalhangzót?
(Többszörös választás!)

 
 
 
 

18. Melyikbe kell kötőjelet írni?
(Többszörös választás!)

 
 
 
 

19. Mivel utazhattak régen az emberek?
(Többszörös választás!)

 
 
 
 

20. Melyik szópár nem ellentétes jelentésű?
(Többszörös választás!)

 
 
 
 

21. Hol írjuk röviden a megadott mássalhangzót?
(Többszörös választás!)

 
 
 
 

22. Melyik igealak fejezhet ki múlt és jelen igeidőt is?
(Többszörös választás!)

 
 
 
 

23. A felsorolt szavak közül melyiket választottuk el helyesen?
(Többszörös választás!)

 
 
 
 

24. Melyik nem űrmérték?