Anyanyelv 5-6. – I. Forduló (2010/2011) (Próbafeladatok)

Kitöltési útmutató
1.

Olvasd el Kukorelly Endre Télenma című versét! A felsoroltak közül melyik nem rokon értelm? a marcona szóval?
Télen marcona vagyok, tavasszal bevadulok, vadulok egész nyáron, már alig várom, majd elrepülök, lesülök, belesülök, tiszta besülés a nyár, nagy időjárás-kanyar, aztán majd, későősszel koppanok, mint a lőszer. Most jól felsoroltam az összes évszakot! Jónapot!

2.

Nem mindegy! Mi a különböző igekötőkkel ellátott sül szó jelentése? Melyik a helyes párosítás?
1 lesül 2 belesül 3 besül
a) a versmondásba b) a fegyver c) a bőre
 

3.

Ö vagy ?? Melyik szóösszetételnél hiányoznak csak hosszú magánhangzók? ()


(Többszörös választás!)

4. SZEReld meg a szavakat! Melyik a kakukktojás?
5.

Pótold a hiányzó magánhangzókat úgy, hogy a mondat ezt jelentse:
 ?Keleti kabát bökdös.?! Melyik szóban találhatók ugyanazok amagánhangzók?
 SZ _ R SZ _ R SZ _ R

6.

Ugyanaz a hárombet?s szó hiányzik az alábbi töredékek mellől ahhoz, hogy értelmes szavak legyenek. Melyik meghatározás illik a hiányzó szóra? LA _ _ _, _ _ _ ZAS, KÓ _ _ _, _ _ _ BÁLA, _ _ _ ZASZTÓ

7. Melyik szó lehet ige is?
8.

Cserebere! Cseréld fel egymással a szó közepén található mássalhangzókat! Melyikb?l lesz összetett szó?

9.

Cseréld ki a hosszú magánhangzókat rövid párjukra! Melyikből lehet ige? ()


(Többszörös választás!)

10.

Mennyi a közmondásokból, szólásokból hiányzó számok összege? ? végér?l égeti a gyertyát. ? dudás nem fér meg egy csárdában. ? kézzel szórja a pénzt.

11.

A meghatározásokhoz ill? szavak csak egy-egy hozzáadott betűjükben különböznek egymástól. Mi a szavak sorrendje, ha a legrövidebb szóval kezdjük a sort?
1. Kiesik az emlékezetéb?l. 2. Elvet. 3. Szándéktalanul a földre engedi a kezéb?l. 4. Megd?l.

12. JJ vagy LLY? Melyik szóba kell jj-t írni?
13. Melyiket választottuk el helytelenül?
14.

Három szó helyesírása azonos szabályhoz igazodik. Melyik szó a kivétel?