Anyanyelv 5-6. – II. Forduló (2010/2011) (Próbafeladatok)

Kitöltési útmutató
1. Jelentését tekintve melyik kifejezés nem illik a többi közé?
2.

Keresd meg a következő definícióknak megfelelő szavakat! Ha jól csináltad, olyan szósorokat kapsz, ahol minden szó csak egy betűben különbözik az előtte állótól. Melyik sorra nem igaz ez?

3.

Mi a közös előtag? ?alma ?ásó ?élet ?láz Ez a közös előtag egy híres magyar költő vezetékneve. Mi a keresztneve?

4. Mi történik azzal, akit leégetnek?
5. l vagy ll? Melyik kipontozott helyre jó mindkett??
6. Melyik igealak lehet kijelent? módú? ()
(Többszörös választás!)
7. Melyik toldalékolás írásmódja kifogástalan?
8.

Cseréljük az alábbi szavak összes magánhangzóját hosszú párjára! Mikor kapunk újra értelmes szót? ()


(Többszörös választás!)

9.

Melyik betű mutatkozhatott be így? Ábécébeli szomszédjaimnak csak egyike mássalhangzó. Ők nem ugyanannyi jegyűek, mint én. Egyiküknek van hosszú párja is.

10.

Mindegyik szó kiegészíthető ugyanazzal a szótöredékkel. Önálló szóként mi a hiányzó rész jelentése? s?v m?ték b?alap s?tés

11.

Add össze betűnként a következő mondatokban található római számokat! Melyik mondat ?száma? áll csupa azonos számjegyből? (A hosszú magánhangzókat is vedd figyelembe!)

12.

Fejtsd meg a betűrejtvényt! Melyik foglalkozással kapcsolatos a megfejtés? éldegél + RRRR

13.

Melyik szónak vannak különböz? szófajú jelentései? ()


(Többszörös választás!)

14.

Melyik szót nem lehet egy testrész nevével kiegészíteni úgy, hogy értelmes legyen?