Anyanyelv 7-8. – I. Forduló (2010/2011) (Próbafeladatok)

Kitöltési útmutató
1.

Olvasd el Magyar László András Majomcím? versét! Melyik a kakukktojás?
 Tudós majom figyel s jegyez,  mindent fölír a vad gepárdról:  ?Bundája foltos, oly jegy ez,  amelyr?l fölfedezni bárhol, sunyin lopóz, de szélsebes, ha üldöz: fára mássz el?le,  kilométerr?l észrevesz,  reggel szokott támadni f?le?  G?? D
Mi történt? Nos hát: kis zavar. Majmunk kimúl. Sebaj, notesz van nála, jegyzi is hamar: ?Gepárd. Vadállat. Majmot esz!?

2. Szófaját tekintve melyik nem illik a sorba?
3. Ki esz? Melyik szó jelöl személyt?
4.

Több b vagy kevés b? Melyik szóból hiányzik egy b? ()


(Többszörös választás!)

5.

Hány bet?s a leghosszabb szó, amit ki tudsz rakni a következő betűkből? (A betűket annyiszor használhatod fel, ahányszor az alábbi bet?sorban el?fordul!)
AÁHIIIMNNTTYV

6.

Csak egy tollvonás! Egyetlen ékezettel megváltozhat a szavak jelentése. Melyiknek nem változik meg a szófaja?

7.

Hogyan lesz a harcsából harkály? Melyik szó nem illik a szótagláncba?
HARCSA " ? " ? " ? " HARKÁLY

8.

Egy kis difi! Az a differencia, hogy az egyik szónak nincsen hosszú alakja. Melyiknek?

9. Melyik közmondásban nem számnév az egy szó?
10.

A felsoroltak közül hányas számú szavak a szív ige toldalékos alakjai?
1 szívtelen 2 szívunk 3 szívet 4 szívott 5 szívünk 6 szívás 7 szívat 8 szívek

11.

Nem mindegy! Melyik szóhoz melyik jelentés tartozik? 1 csillagászat a) asztronómia b) gasztronómia 2 kényeskedik a) affektál b) effektuál 3 tartópillér a) konzul b) konzol

12.

Melyik állatnévvel lehetne folytatni a sort? GÉM, RÁK, LÓ, LÚD, KOS, ?

13.

A névmások társaságába kakukktojás került. Melyikük nem illik a sorba?

14.

A hiányzó szavak bet?rendbe sorolásával állítsd sorrendbe a közmondásokat, szólásokat! Mi a helyes sorrend? 1 A ? szentesíti az eszközt. 2 ? nem üt a mennyk?. 3 Egyszer volt ? kutyavásár.