Anyanyelv 7-8. – II. Forduló (2010/2011) (Próbafeladatok)

Kitöltési útmutató
1. Melyik tulajdonnév írása helytelen?
2.

Végezd el a m?veleteket! Milyen vallású a megfejtésben szerepl? személy? fogoly + szarvasmarha hímje ? kicsinyít? képz?

3.

Az alábbi szólásokból/közmondásokból kihagytuk egy-egy étel nevét. Milyen étel hozzávalói lehetnek? Még a fenekén van a ?héj. Nem minden fenékig ? . Több nap, mint ? .

4. Melyik birtokos személyjel ?más, mint a többi??
5. Melyik szóban nincs birtokos személyjel?
6.

Melyik ?-er? vég? szó nem jelent foglalkozást? ()


(Többszörös választás!)

7. Hová illik ly?
8. Melyik mondat nem hibás? ()
(Többszörös választás!)
9.

Mi a titok? Fejtsd meg a ?titkosírással? írt mondatot! Melyik állítás igaz a a megfejtésre? ARPLAT RAYGAM, ÍH A ZAHA!

10.

A hét egyik napjára gondoltam. A neve nem tartalmazza a fej szó szinonimáját, csak mély magánhangzók vannak benne, és azonos bet?k is vannak benne. Melyik napra gondoltam?

11. Milyen ige a ?pattog? szó?
12.

Tedd ábécérendbe a versrészlet szavait! Milyen mondatrész az így kapott utolsó szó? Jer ide, Jer, ha mondom, Rontom-bontom, Ülj meg itten az ölemben?

13.

Az alábbi szavakból egy-egy bet?t kihagytunk. Olvasd össze ezeket a bet?ket! Melyik szócsoportba illik a kapott szó?
o_gona, t_ntárgy, ná_or, _ratlan, pá_os