NyelvÉSZ 8. – III. Forduló (Próbafeladatok)

Kitöltési útmutató
1. Melyik összetett szót írtuk helytelenül?
2. Melyik anagramma nem egy műfaj nevét rejti?
3. Ha a következő népnevekből elveszel egy-egy betűt, akkor is értelmes szót kaphatsz. Hol nem igaz ez?
4. Az alábbi hiányos állandósult szókapcsolatokból ugyanaz a szó hiányzik (toldalékolt formájában). Melyikkel fejezzük ki azt, hogy a látszat csalhat?
5. Aladár leírta a születési helyét. Ha az igazságot csak helyesen lehet leírni, akkor hova valósi Aladár?
6. Melyik szó nem névszóból képzett névszó?
7. A következ? összetett szavak egyike ? szerkezete alapján ? eltér a másik háromtól. Melyik a kakukktojás?
8. Melyik szó nem illik a sorba jelentését tekintve?
9. Az alábbi szavak elejére ugyanaz a magánhangzó illik, hogy újabb értelmes szót kapjunk. Melyik a kakukktojás?
10. Milyen az, aki karót nyelt?
11. Ha az alábbi szavakat tárgyraggal látjuk el, melyikből kapunk azonos alakú szót?
12. Melyik nyelv nem rokona a magyarnak?
13. Melyik toldalékolás helyes?
(Többszörös választás!)
14. Melyik szóba írhatunk j-t?
(Többszörös választás!)
15. Melyik mássalhangzótörvényre találsz példát az alábbi földrajzi nevekben? Sükösd, Nyíregyháza, Kunpeszér, Szentkirályszabadja
(Többszörös választás!)
16. Gyakran híres emberekről neveznek el ételeket, találmányokat, eljárásokat, jeles napokat stb. Melyiknek a nevében hibáztunk?
(Többszörös választás!)
17. L vagy ll? Hol írjuk röviden a mássalhangzót?
(Többszörös választás!)
18. Melyikbe kell kötőjelet írni?
(Többszörös választás!)
19. Mivel utazhattak régen az emberek?
(Többszörös választás!)
20. Melyik szópár nem ellentétes jelentésű?
(Többszörös választás!)
21. Hol írjuk röviden a megadott mássalhangzót?
(Többszörös választás!)
22. Melyik igealak fejezhet ki múlt és jelen igeidőt is?
(Többszörös választás!)
23. A felsorolt szavak közül melyiket választottuk el helyesen?
(Többszörös választás!)
24. Melyik nem űrmérték?