Történelem 5-6 – I. Forduló (2010/2011) (Próbafeladatok)

Kitöltési útmutató
1.

?Igazságszolgáltatás csak a mesében van. Ezért szép,  ezért kell a mese: mert arra az eszményre tanít,  aminek lennie kellene.? Az idézet attól a kiváló embertől való, akinek születésnapját a magyar népmese napjaként ünnepeljük szeptember 30-án. Hány esztendeje született a jeles férfiú?

2.

Az említett író szül?faluját a mai Magyarország térképén hiába keresnéd. Melyik esztend?ben írták alá azt a békét, amelynek következtében Romániához csatolták ezt a települést?

3.

Azt minden gyermek tudja, hogy Mátyás királyt szokták az igazságos jelzővel emlegetni, de talán az már nem ilyen közismert, melyik királyunk volt Dobzse ragadványnev?. A szó annyit tesz magyarul: jól van. Ki az uralkodó?

4.

Aki a mesében az igazságot keresi, rendszerint elmegy a bíróhoz. A honfoglaló magyarok korából melyik méltóságról gondoljuk azt, hogy bírói szerepe volt?

5.

Említett meseírónk, mesegyűjtőnk legrégibb ismert felmenőjétől, Apafi Mihály erdélyi fejedelemt?l kapott nemesi oklevelet. A magyarban a szépszülőkig nevezzük meg külön szóval eleinket. Neked hány szépszülőd volt?

6.

Kiváló szerz?nk Az Ezeregyéjszaka meséit is magyarította. Melyik területen keletkezett a gyönyör? mesegy?jtemény?

7.

Szerzőnk meséit még rovásírásos formában is megjelentette a hálás utókor. Hogyan kell olvasni a rovásírást?

8.

Az ősi írások közül igen nevezetes az ékírás is. Hol állt az ókorban a leghíresebb ékírásos agyagtáblákat őrző hatalmas könyvtár?

9.

Az ókori írások bonyolult jelrendszerét hosszú évekig tanulták az írnokok. A mai kor embere is csodálattal tekint a több ezer éves papiruszokra, agyagtáblákra. Ki fejtette meg az ékírásos jelek üzenetét?

10.

A háromezer éven át fennálló egyiptomi birodalomban Thot istennek tulajdonították az írás feltalálását. Hogyan ábrázolták ezt az istent?

11.

Ha már az állatfejeknél tartunk: a kérdéssor ötletét adó író Székelyudvarhelyen, a Nagy-Küküll? mellett bölcsészetet tanult. A város címerében egy állat feje is el?fordul. Melyiké?

12.

Az író szerkeszt?je volt a Néptanítók Lapja cím? folyóiratnak. Magyarországon az els? ismert iskolát a pannonhalmi bencés szerzetesek nyitották meg 1000 esztend?nél is régebben. A kolostor alapításakor mi volt Pannonhalma neve?

13.

Hősünket a Kisfaludy Társaság is tagjai közé választotta. E jeles irodalmi kör tagja volt Arany János is, akinek Toldija megihlette szerzőnket. Át is ültette prózába az elbeszélő költemény szövegét. Melyik királyunk kortársa volt a nagy erej? vitéz?

14.

Az író ugyanabban a faluban született, amelyben 69 esztendősen elhunyt. Ez a település arról is híres, hogy itt öntötte ágyúit a szabadságharc híres székely tüzére. Ki ??