Történelem 7-8 – I. Forduló (2010/2011) (Próbafeladatok)

Kitöltési útmutató
1.

A szörny? világégés els? heteiben több tízezer menekült érkezett Magyarországra, akik itt új otthonra találtak. Milyen nemzetiség?ek voltak?

2.

Az els? világháború is a múlt század borzalmai közé tartozott, idén ?sszel emlékezünk kezdetének 95. évfordulójára. Ki volt az Osztrák?Magyar Monarchiatrónörököse, akinek meggyilkolása ürügyet szolgáltatott a háború kitörésére?

3.

Az első világháborút két balkáni háború el?zte meg. Milyen találó képpel érzékeltették a félsziget politikai és katonai állapotait a kor tollforgatói?

4.

110 esztendeje, 1899-ben kezd?dött a második búr háború, melyben az angolok harcoltak a holland, flamand telepesek ellen. A telepesek házait felégették, családjaikat táborokba zárták, és rettenetes körülmények között tartották. Hol folyt az ádáz küzdelem?

5.

A krími háborúban Oroszország fájó vereséget szenvedett az európai nagyhatalmaktól és Törökországtól. A hosszú harcok teljesen kiürítették a cári kincstárt, ezért is volt szükség arra, hogy egy Amerikában lév? orosz gyarmatot eladjanak az Egyesült Államoknak. Melyik területr?l van szó?

6.

160 esztendeje, 1849 augusztusában éppen az orosz beavatkozás miatt volt kénytelen letenni a fegyvert a magyar hader? a világosi síkon. Komárom vára, Európa egyik legnagyobb er?drendszere októberig dacolt a túler?vel, s szabad elvonulást kapva adták csak át a várat a császári csapatoknak. Ki volt az er?sség kapitánya ebben az id?ben?

7.

240 esztendeje, 1769-ben született Bonaparte Napóleon, aki valósággal megújította a hadtudományt. Melyik katonai sikere után léptették elő dandártábornokká?

8.

A karlócai békét, melynek értelmében a Magyar Királyság majdnem teljes egészében felszabadult a török hódoltság alól, 310 esztendeje, 1699-ben írták alá. Melyik terület maradt török kézen még ezt követően is?

9.

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 380 esztendeje, 1629-ben hunyt el. Uralkodása alatt élte Erdély virágkorát. Melyik nagy európai háborúba kapcsolódott be gy?zelmeket aratva seregeivel?

10. 1604-ben, négyszázöt esztendeje melyik csatával kezd?dött a Bocskaiszabadságharc?
11.

Négyszázötvenöt esztendeje, 1554-ben adta ki Tinódi Lantos Sebestyén Cronica címmel összegy?jtött verseit, melyben korának minden jelentős hadi eseményét megénekelte. Hol jelent meg a remek munka?

12.

1504. október 12-én hunyt el Mátyás királyunk egyetlen fia, Corvin János herceg, aki halála el?tt esztendőkön keresztül védelmezte a déli végeket a török ellen. Ki volt Corvin János édesanyja?

13.

Hunyadi Mátyást 545 esztendeje, 1464. március 29-én koronázták meg a Szent Koronával Székesfehérvárott. A felsoroltak közül ki nem volt Mátyás seregének kapitánya?

14.

Hatszáz esztendeje, 1409-ben született az utolsó bizánci császár, XI. Konstantin. Melyik esztend?ben foglalták el a törökök Bizáncot?