Irodalom 5. 2013-2014. 6. Forduló

Kedves Klubtársam!


A 4. forduló megoldásai: BCDBD (ABD)BCCC BB


Kérlek, ellenőrizd, és jelezd, ha valamit nem találsz rendben!


A 6. forduló szövegrészlete


A nap lement. Az alkony ráborította fátyolát az egész vidékre. Benépesült a levegő zümmögő bogárral. A göröngyös, kátyús úton egy szekér ballag csöndesen. De egyszerre csak nagyot zökken, s a rajta ülők felriadnak. – Hophó! Eltört a tengely! – hangzott az egyik utas szava.
A másik leugrott, csakugyan leült a szekér hátulsó fele.  –  Nagy  baj  – dörmögte fejét vakarva. – Megroppant biz az, kátyúba estünk. Most már mit csináljunk?
– Ha legalább valami fa volna, valami husáng, hogy átköthetnõk vele.
– Van is itt! Furcsa tartomány ez erre! (…)
– Emelem én a szekeret – ajánlkozott az egyik –, föl is tartom addig, míg fát érünk. Kend pedig vezesse a lovakat.
Bizony jó darabon kellett vinni a szekér hátulját, s fa még sehol sem volt. Mind a ketten lihegtek a fáradtságtól. – Ahol ni! – kiált fel egyikök. – Ott bólingat egy kis vékony nyárfa. Nekünk való éppen. (…)
– No, hát ne legyen ez az egy sem… Kiváglak, hogy ne búsulj itt magadban – dörmögött a haragosabbik. Előkereste a fejszét, s átugorván az útszéli garádot, nekivágott a növendék fának. Az összerázkódott, recsegve, hajladozva. Rásírta törzsére harmatkönnyeit leveléről. Gallyai is megropogtak a fejsze csapásai alatt. Egy madár felszállt megriadva, s kétségbeesve röpködte körül a növendék fa koronáját. Madárfiak síró csipogása felelgetett a fölkergetett öreg madárnak.
– Jó lesz-e tengelydorongnak? – türelmetlenkedett a másik.
– Jó biz az – szólt a fejszés atyafi kedvetlenül –, csakhogy baj van. (…) Hát izé… fészek van rajta. (…) Ej, lánchordta! Hát csak nem vághatom ki! Mi lenne az apróságból? Nem hallja kend, milyen szomorúan csipognak? (…) Majd tolom én még a szekeret egy darabon.
Úgy is volt. Haragudott ugyan egy kicsit, amint megint a tengelyt fogta kétrét görbülve. De csak tolta a szekeret körül-körülnézve, hogy egy élõ fát nem lát-e valahol. A madarak szomorú csipogása fülébe hangzott mindig. S valami azt súgta a lelkében: mégiscsak jól tette, hogy azt a madárfészkes növendék fát ki nem vágta.


(Forrás: cultura.hu)


Az előző szöveg alapján oldd meg a feladatokat!

You need to be registered and logged in to take this quiz. Jelentlezz be vagy Regisztrálj új felhasználóként