Matematika 5. 2013-2014. 6. Forduló

Kedves Klubtársam!


A 4. forduló megoldásai a követkek: C(CE)E DCE


Kérlek, ellenőrizd, és jelezd, ha valamit nem találsz rendben!


Néhány megjegyzés a megoldásokhoz:

1. 0 nem állhat az ezresek helyén. Az egyesek helyén az 1-es áll. Lehetőségek: 2041, 2401, 4021, 4201. (C válasz)
2. A legkisebb kétjegyű szám esetén 10 · 5+15=65 a kidobott szám, a legnagyobb  esetén  99 · 5+15=510,  így  az  555  már  nem  lehetséges. Mivel 5-tel szoroz a gép, majd 15-öt ad hozzá, így a kidobott szám biztosan osztható 5-tel, ezért az 501 sem lehetséges. (CE válasz)
3. A  tervrajz  300  cm-t  6  cm-nek  ábrázol,  vagyis  a  valóságnak  50-ed része. A másik szoba valóságos méretei 8 cm·50 = 400 cm = 4 m, 10 cm·50 = 500 cm = 5 m. Az alapterülete 4 m·5 m = 20 m2. (E válasz)
4. Lili állítását nem lehet igazolni, nem tudjuk a növekedés ütemét, és hogy közben mennyit vágtak belőle. Tomi állítását sem tudjuk ellenőrizni, mert nem tudjuk, hogy egy zsákba hány kg krumpli fér. Gabi esetében nem tudjuk a narancs kilogrammjának árát. (D válasz)
5. 15 · 25 = 375 tő van. 375 : 3 = 125, 125 · 20 liter = 2500 liter a napi szükséglet. 10000 liter : 2500 = 4 nap alatt locsolnak el 100 hl vizet. (C)
6. Az  összes  esetek  száma  45.  A. 9  esetben,  B. 10  esetben,  C. 10 esetben, D. 20 esetben, E. 25 esetben fordulhat elõ. (E)

Mintafeladat:

Dani egy 120 oldalas könyvet olvas, éppen egy páros oldal végén tart. Azt vette észre, hogy ahol most van nyitva a könyve, a két oldalszám szorzata 42. Hányad részét kell még elolvasnia Daninak a könyvből?

Megoldás:

A 42-t két egymást követõ szám szorzatára kell bontani: 42 = 6 · 7. Páros oldalon tart, aminek 6 az oldalszáma. 120 – 6 = 114 oldalt kell még elolvasnia. Ez az egész könyvnek a 114/120 = 19/20 része.


Most lássuk a feladatokat!

You need to be registered and logged in to take this quiz. Jelentlezz be vagy Regisztrálj új felhasználóként