Matematika 7. 2013-2014. 3. Forduló

Kedves Klubtársam!

Az 1. forduló megoldásai a következők: EDD ABD

Kérlek, ellenőrizd, és jelezd, ha valamit nem találsz rendben!

Néhány megjegyzés a megoldásokhoz:

1. Ha az első 4 számjegyet hagynánk el, akkor a 849029-et kapnánk, de ez nem páros szám. Így az első 3 legkisebbet és az utolsó páratlan számjegyet kell elhagynunk. Vagyis a 6, 5, 3 és a 9 számjegyeket. Így marad a 784902. (E válasz)

2. Az a lehetséges értékei: –1, 0, 1, …, 30. A b lehetséges értékei: 7, 8, 9. A válaszok közül csak a D nem igaz, mert a : b minimum –1 : 9 < 4, maximum 30 : 7 > 10. (D válasz)

3. Ha végiggondoljuk, rájövünk, hogy az alma és a barack együttes tömege a szilva tömegének négyszerese. Azaz, ha a 100 kg-ot elosztjuk 5-tel, megkapjuk a szilva tömegét. 100 : 5=20 kg. Ebből az alma: 2 · 20+2=42 kg (D)

4. A három egyenes párhuzamos egymással, vagy kettő párhuzamos, a harmadik metszi ezeket, vagy páronként metszi egymást. E három egyenes minimum négy, maximum hét részre osztja a síkot aszerint, hogy az egyenesek lehetséges metszéspontjai (0, 2 vagy 3) közül hány esik a négyzeten kívülre, négyzetet határoló vonalra, vagy a négyzet belsejébe. (A válasz)

5. 2810=23 · 120+50. Ez azt jelenti, hogy Robinak a 24. sorban van a helye, előtte 23, mögötte 2· 23=46 sor van. A stadionban összesen 23+1+46=70 sor van, ahová 70· 120=8400 ember fér el. 8500–8400=100 ember nem fér be. (B)

6. Van 900 db háromjegyű szám és 9000 db négyjegyű szám. A négyjegyűek fele páros, ez 4500 db. Ha ezeket ötösével csoportosítjuk, akkor 4500 : 5 = 900, vagyis éppen 900 csoportot alkotnak. Ezért nem marad ki egy sem. (D válasz) Mintafeladat: Van két egyforma téglatestem, amelyek élei 2 cm, 3 cm és 4 cm hosszúságúak. Egyik egybevágó lapjukat kiválasztva összeragasztottam őket. Mekkora lett az így kapott test felszíne? Megoldás: Az a, b, c élű téglatest felszíne: A = 2 · (a · b + b · c + a · c). Behelyettesítve: A1 = 2 ·(2 cm ·3 cm + 3 cm ·4 cm + 2 cm ·4 cm) = 52 cm². Ha két téglatestet összeragasztok, akkor a kétszeres felszín annyival csökken, amekkora az összeragasztott lapok területe. Háromféleképpen választhatok, hogy melyik méretű lapot ragasztom össze, így a test felszíne is háromféle lehet: A2 = 92 cm²; A2' = 80 cm²; A2" = 88 cm²

Most lássuk a feladatokat!    

You need to be registered and logged in to take this quiz. Jelentlezz be vagy Regisztrálj új felhasználóként