Hogyan értékeltük a megoldásokat?

 • az értékelés megyénként történt tantárgyanként és évfolyamonként
 • a pontozásról:
  • minden helyes megoldás 1 pontot ért
  • a többszörös választás esetén abban az esetben járt a pont, ha CSAK a helyes válaszokat jelölte be a versenyző.
   Példa: ha a helyes válasz az A és B pont, de a versenyző a B és C pontot jelölte be, ezért 0 pont jár.
 • hibás vagy hiányos válaszért nem járt pont, de nem is vontunk le pontot
 • az értékelésnél segédpontokat is használunk, ezek számítását külön közzé tettük itt.
  A lényege: a segédpontszám egy százalékos érték, ami nehezebb feladatok megoldása esetén alacsonyabb, ezért végez előrébb az, akinek azonos főpontszám mellett kisebb a segédpontjainak száma
 • csak egyértelműen jelölt megoldást fogadtunk el, javítást nem.

 A megyei döntő feladatainak megoldásai ITT tekinthetők meg.

Kik juthattak be az országos döntőbe?

 • Tantárgyanként és évfolyamonként maximum 21 versenyző;
 • alapfeltétel: eredményük meg kell haladja az 50 %-ot;
 • Az értékelés megyénként történik. 
  Az országos döntőbe a megyei első helyezettek jutnak:
  Magyarországról 20-an (19 megyéből és Budapestről az elsők), és a határainkon túlról 1 fő;
  Mivel a verseny célja, hogy minden megyei legjobbnak lehetőséget biztosítsunk az országos megmérettetésre, így előfordulhat, hogy egy megye első helyezettje kevesebb ponttal jut az országos döntőbe, mint egy másik megye azonos évfolyamában és tantárgyából versenyző 2. helyezett diák.  
 • Ha egy megyében holtverseny alakul ki az első helyen az azonos pontszám miatt, úgy minden azonos pontszámú első helyezett versenyző továbbjut az országos döntőbe.
  Ilyenkor az is előfordulhat, hogy tantárgyanként és évfolyamonként 21 főnél több diák vesz részt az országos döntőn.
 • amennyiben a megyei első helyezettek száma tantárgyanként és évfolyamonként nem éri el a 21-et, úgy az országos rangsor tantárgyankénti és évfolyamonkénti legjobbjaiból töltjük fel ezt a keretet. Így a megyei első helyezetteken kívül is esélyük lehet az országos döntőbe kerülésre az adott megyei legjobbaknak.
  Mindez akkor fordulhat elő, ha egy évfolyam valamely tantárgyából egy megyében nem volt résztvevője a megyei döntőnek, vagy ha volt, de eredménye nem haladta meg az 50 %-ot.