Irodalom, szövegértés 7-8. – I. Forduló (2010/2011)

Olvasd el figyelmesen a részletet!

Jasper délben mászott ki a szobámból, amikor ebédeltünk. Álomittasan imbolygott át
az el?szobán. A nappalin keresztül jól lehetett ?t látni. Anyu, amikor meglátta Jaspert,
halkan felsikoltott, és a tojásos nokedli, amit éppen a szájába készült venni, leesett a villájáról.
Jasper ugyanis teljesen meztelen volt! [?]
Odaszédelgett a spájzhoz és föltépte az ajtaját. Amikor szembe találta magát a
lekvárosüvegekkel teli polcokkal, gyorsan visszacsapta az ajtót.
? Take the door on the left side! [A bal oldali ajtó!] ? kiabált Bille. Jasper balra
szédelgett és elt?nt a klotyóban.
? Add oda a fürd?köpenyed! ? mondta nekem anyu.
? Miért pont az enyémet? ? tiltakoztam. Nem vagyok irigy, de a fürd?köpeny,
különösen szünid?ben, elengedhetetlen ruhadarab a számomra.
? Akkor add neki az enyémet! ? felelte anyu. [?]
? A fürd?köpenyednek fodros az alja és tele van ibolyákkal. A büdös életben nem
venne fel ilyesmit!
? Akkor vidd be az apádét! ? anyu hangján érz?dött, hogy már nem bírja soká
idegekkel.
? Kitöri benne a nyakát ? felelte erre Bille. Apu ugyanis majdnem két méter magas.
Jasper megkímélt bennünket a további vitától. Ugyanis ismét kijött a szobámbólszobájából,
ezúttal felöltözve; egy pólót és egy b?, csíkos gyapjú bugyogót viselt.
Kiment a konyhába anélkül, hogy egyetlen pillantásra méltatott volna bennünket.
Hallottuk, ahogy kinyitja a h?t?szekrény ajtaját, és láttuk, amint végigmegy az el?szobán,
kezében egy liter dobozos tejjel, szájával föltépi a dobozt, és elt?nik a szobámban-
szobájában, széles csíkot húzva maga után a tejb?l, mivel nem könny? dobozból
inni.
? Életemben nem láttam még ilyen gyereket ? nyögte anyu.
? A jó pap holtig tanul ? jegyezte meg Bille szemlátomást jókedv?en.
Jasper a nap folyamán még háromszor ment ki a konyhába tejért. Ezzel aztán
l?ttek a tejkészletünknek. És vécére is háromszor ment. A tejiváson és a klotyón kívül
nem is hagyta el a szobát.
Jasper a vacsoránál sem jelent meg. [?]
Valamikor kés? este, már mindannyian ágyban voltunk, Bille is, én is, anyuék is;
lépéseket hallottam az el?szobából. De senki sem gyújtott villanyt. Azt láttam volna,
mert Bille szobájának ajtaja rosszul záródik. Ha az el?szobában ég a villany, a küszöb
alatt keskeny fénycsíkot látni.
? Kint járkál az el?szobában! ? szóltam oda Billének, de Bille már aludt. A fejemre
húztam a paplant, és azt mondtam magamban: ?Kellett nektek cseregyerek! Most
aztán boldoguljatok vele, ahogy tudtok!?
De valahogy nem tett boldoggá a gondolat. Ezek a lépések az el?szobában ?
valahogy olyan szomorúságot árasztottak?

(Christine Nöstlinger: A cseregyerek, fordította Nemeskürty Harriet, Animus Kiadó, 2002.)

A szöveg alapján oldd meg a feladatokat!

Kitöltési útmutató
1. Kicsoda Jasper?
2. Melyik szó nem illik a sorba a jelentése alapján?
3. Melyik étel nem szerepel a szövegben?
4. Melyik mondat igazságértéke derül ki a szövegb?l?
5. Melyik a mondat helyes befejezése? Jasper a nap folyamán ?
6.

Mi Jasper tevékenységeinek helyes id?rendje? 1 Szájával föltépi a tejesdobozt. 2 Kivesz a h?t?b?l egy doboz tejet. 3 Meztelenül megjelenik az el?szobában. 4 Felöltözik.


7. Melyik közmondás nem illik a sorba?
8. Melyik a hamis kijelentés?
9.

Melyik leírás illik az elbeszél? anyukájára? ()


(Többszörös választás!)

10.

Titkosírás! Ki mondja/gondolja? K T K G E N C Y L E S E L K E R E T R E T E E K