NyelvÉSZ 2. – II. Forduló

Kitöltési útmutató
1. Olvasd el a hiányos mondókát! Jár a csőre, be nem áll, Színes, pompás tollazat rikácsol a ? . díszíti e madarat. Jelöld, hol szótagoltam és írtam helyesen a hiányzó szót!
2. Folytasd a szóláncot mindkét irányban! ? SZÁR, RÁG, GÉM, ?
3. Egészítsd ki a virágneveket a hiányzó bet?kkel! Mit kapsz eredményül, ha helyes sorrendbe rakod a hiányzó betűket? L?V?NDULA SZE?F? TU?IPÁN ?ÓZSA
4. Pótold a találós kérdésben a hiányzó betűket! Pö?ös a szárnyam, hártyás a vá?am, levéltet? a fő étek nálam. Ki lehetek én?
5. Melyik szó nem rakható ki az előző találós kérdés tizenegy betűs megfejtésének betűiből?
6. Mely szó nem marad értelmes, ha felcseréljük a magánhangzóit?
7. Milyen szó illeszthető a pontok helyére, hogy értelmes kifejezéseket kapj? bor? ?gor hát? ?hajt
8. Állítsd helyes sorrendbe az összekeveredett szótagokat! zott hí el Melyik szó jelenti ugyanazt, mint a megoldás?
9. Figyelj a szabályra! Melyik szó illik a kipontozott helyre? SOKÁ ? ÁSOK, PERE ? EPER, LÁMA ? ?
10. (A következő feladatoknak egy vagy több helyes megoldása van. Mindet jelöld!) Melyik madár nevéből hiányzik a ly betű?
(Többszörös választás!)
11. Mi igaz az eszperente nyelven leírt tárgy nevére? MENNYCSEPPEK ELLEN FELEMELT NYELES, FESZES SZERKEZET.
(Többszörös választás!)
12. Melyik mondatban bújt el foglalkozás?
(Többszörös választás!)
13. Alkoss szavakat két ö betű hozzáadásával! Hol járhatsz sikerrel?
(Többszörös választás!)
14. Melyik betű mutatkozhat be így? Kétjegyű mássalhangzó vagyok. Az ábécében egyik szomszédom egy rövid magánhangzó.
(Többszörös választás!)
15. Melyik szópár tartalmaz ellentétes jelentésű szavakat?
(Többszörös választás!)
16. Melyik szólás hiányzó szava tartalmaz kétjegyű mássalhangzót?
(Többszörös választás!)
17. Egészítsd ki a szavakat egy vagy két l betűvel! Honnét hiányzik egy l?
(Többszörös választás!)
18. Javítsd ki a helytelenül írt szavakat! karaj, vájog, irígy, apu, darú, talaj, zörej, ágyu, marabú Olvasd össze a helytelenül írt szavak kezdőbetűit! Melyik szó lesz az ellentéte a megfejtésnek?
(Többszörös választás!)