NyelvÉSZ 3. – I. Forduló

Kitöltési útmutató
1. Olvasd el Nagy Bandó András Beesteledett című versének részletét! Mi a torkos szó helyes magyarázata? Öleld át torkos kis macid, Simogasd meg kedves kis cicád, Vizsládnak adj egy kis pacsit, Örül, ha most aludni lát.
2. Olvasd el az alábbi találós kérdést! Mikor írtam és szótagoltam helyesen a megfejtést? Zsebre vágom, ha akarom, Pedig hosszabb, mint a karom. Mi az?
3. Melyik az a szópár, amelyik nem ellentétes jelentésű tulajdonságokat tartalmaz?
4. Fejezd be a hiányos szólást! Ne szólj, szám, nem fáj ?
5. Mikor használjuk az előző feladat szólását?
6. Egyes családnevek mesterségekből születtek. Melyik párosítás hibás?
7. Melyik szó nem illik a sorba a jelentése alapján?
8. Melyik szóval folytatnád a sort? (Segítség: gyümölcsbújócska.) dumálna, kivisz, somolyog, hatalmas, ?
9. Alkoss szavakat a szótagokból! Egy szótag mindenhol fölösleges! dú-gas-ma, gyes-jó-he, mo-mó-ros-hu A kimaradt szótagokból egy újabb kifejezés alkotható. Melyik szó jelenti ugyanazt?
10. Az alábbi szólásokban kicseréltünk egy-egy szót. Melyikben nem?
11. Alkoss állatneveket az összekevert betűkből! Betűrendbe állítva melyik kerül a harmadik helyre?
12. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szóval! A ? sereg nem tudta bevenni Eger várát. A múzeumban értékes ? is voltak. Ez a fekete, ragadós anyag a ?. A gombostűvel most a tűpárnába ?. Mi a beírandó szavak helyes sorrendje?
13. (A következ? feladatoknak egy vagy több helyes megoldása van. Mindet jelöld!) A számok betűket jelentenek. Hol adnak értelmes szót? 2 = E 3 = SZ 4 = L
(Többszörös választás!)
14. Egy betű megváltoztatásával keress új kifejezést a meghatározásnak megfelelően! Hol sikerül találni?
(Többszörös választás!)
15. Alkoss szavakat két e betű hozzáadásával a megadott betűcsoportokból! (A betűk sorrendje változhat!) Hol jársz sikerrel?
(Többszörös választás!)
16. Pótold a szó végi magánhangzókat! Hová kerül ú?
(Többszörös választás!)
17. A helytelenül írt szavak betűjeléből egy kifejezés rakható ki. balyusz (s), szálláshej (ő), zsivaj (m), relytéj (i), nyáj (k), háj (a), cserlye (d) Melyik szó jelenti ugyanazt, mint a kapott kifejezés?
(Többszörös választás!)
18. Rövid vagy hosszú? Melyik szóban írnád röviden a megadott mássalhangzót?
(Többszörös választás!)
19. Keverd meg a szavak bet?it úgy, hogy újból értelmes szót kapj! Hol sikerül?
(Többszörös választás!)
20. Keresd meg azt a szót, amely a felsorolt szavakkal értelmes szavakat alkot! kép ? tojás sima Melyik szó rakható ki a megfejtés betűiből? (Nem kell minden betűt felhasználni!)
(Többszörös választás!)