NyelvÉSZ 5. – I. Forduló

Kitöltési útmutató

1. Hogyan lesz a VESZ-ből VÍG? Melyik szó nem illik a szóláncba, ha csak egy betűt változtathatok lépésenként? VESZ ? ? ? ? ? ? ? VÍG

2. Melyik élelmiszer nem illik egyik szólásba sem? Több nap, mint ?. Kutyából nem lesz ?. Megalszik a ? a szájában.

3. A következő mássalhangzók közül melyiknek nincs zöngétlen párja?

4. Jelentése alapján melyik nem illik a sorba?

5. Hol helyes az elválasztás?

6. Mit tesz az, aki kereket old?

7. Mi utazik a haJón? Megtudod, ha pótolod a hiányzó j-t vagy ly-t!

8. N vagy m? Hova kell m betút írni?

9. Ha a következő népnevekből elveszel egy-egy betűt, akkor is értelmes szót kapsz. Hol nem igaz ez?

10. Melyik szópár nem szinonimákat tartalmaz?

11. Melyik az az azonos alakú szópár, melyben a különböző jelentés ellenére a két szó szófaja biztosan megegyezik?

12. Melyik szóban nincs elrejtve zöldség?

13. A népmesehős melyik tulajdonságát írtuk helyesen?

14. Melyik szót írtuk hibásan?

15. Milyen toldalék van a VIZESEK szóban?

16. (A következ? feladatoknak egy vagy több helyes megoldása van. Mindet jelöld!) Melyik újság nevében rejtettünk el személyes névmást?
(Többszörös választás!)

17. Melyik szót kell g-vel kiegészíteni?
(Többszörös választás!)

18. Állítsd betűrendbe a szavakat, majd olvasd össze az utolsó betűket! Az így kapott szónak melyik a szinonimája? arasz, alul, azok, árazni, alma
(Többszörös választás!)

19. Mely esetben kapsz újra helyesen leírt szót, ha a szó végi mássalhangzót megkettőzöd?
(Többszörös választás!)

20. Melyik szóból lehet főnév, ha megtoldod egy ékezettel?
(Többszörös választás!)

21. Hosszúból rövidet! Melyikből lehet ige, ha a hosszú magánhangzót rövid párjára cseréljük?
(Többszörös választás!)

22. Hol kapcsoltuk helyesen a -val/-vel ragot?
(Többszörös választás!)

23. Mi a közös a szavakban? Melyik illik közéjük? pap, görög, lehel, dagad
(Többszörös választás!)

24. Az összes zöngés mássalhangzót cseréld ki a zöngétlen párjára ? már, ha van! Melyik kifejezésb?l lesz újra értelmes szó?
(Többszörös választás!)