NyelvÉSZ 5. – II. Forduló

Kitöltési útmutató
1. A következő szólásokat egyetlen szóval is ki lehet fejezni. Melyiknek nem találsz párt? Itatja az egereket. Bakot lő. Fejjel megy a falnak. Leesik az álla.
2. Hogyan lesz a HÚS-ból VÉT? Melyik szó nem illik a szóláncba, ha csak egy betűt változtathatok lépésenként? HÚS???????VÉT
3. Melyik nem lehet helyesen leírt szóalak?
4. Kódfejtörő. Ha a HAJÓ és az EHHEZ kódja CMGT és YCCYQ, akkor melyik meghatározás illik a CMQM kódú szóra?
5. Melyikbe kell hosszú í?
6. Párosíts! Ha jól dolgozol, állatfajok neveit kapod! Melyik a helyes párosítás? 1. gyöngy 2. tengeri 3. kard 4. császár a. pingvin b. hal c. tyúk d. malac
7. Melyik szóban nincs képző?
8. Jelentését tekintve melyik a kakukktojás?
9. Melyik szó azonos alakú az alábbiak közül?
10. Zabot Géza lova kapott, Anikó kancájának csak kóró jutott. Ki a gazdája annak a lónak, amelyik csalamádét evett?
11. Ha lóugrással haladva helyes sorrendbe állítod a betűket, egy építményt kapsz. Milyen betű maradt le a végéről? R Y T Á * O N O H
12. Ha rövid a kardod, ? meg egy lépéssel! ? szól a mondás. Válaszd ki a hiányzó szót!
13. A toldalékok milyen sorrendben kapcsolódnak a szótőhöz a könnyebbségnek szavunkban?
14. Melyik szólás nem egészíthető ki egy növény nevével?
(Többszörös választás!)
15. Cseréld ki az összes mássalhangzót zöngétlen párjára (ha van neki)! Hol kapsz értelmes szót?
(Többszörös választás!)
16. Mely kifejezések jelentenek valamilyen foglalkozást?
(Többszörös választás!)
17. Mely szavak értelmesek hosszú ú-val is?
(Többszörös választás!)
18. Melyik ruhadarab rejt magában igét?
(Többszörös választás!)
19. Melyik szóban találsz zöngésség szerinti részleges hasonulást?
(Többszörös választás!)
20. Az alábbi betűkből földrajzi nevek állíthatók össze. Melyik lesz országnév?
(Többszörös választás!)
21. Melyik szó jelent házfajtát?
(Többszörös választás!)
22. Melyik megállapítás lehet igaz a FEJEM szóra?
(Többszörös választás!)
23. Melyik főnév lehet melléknévi igenév is?
(Többszörös választás!)
24. Melyik rövidítés toldalékolása helyes?
(Többszörös választás!)