NyelvÉSZ 5. – III. Forduló

Kitöltési útmutató
1. Hangalak és jelentés kapcsolata alapján melyik a kakukktojás?
2. Melyik szó nem illik a sorba jelentése alapján?
3. Jelentését tekintve melyik a kakukktojás?
4. Az alábbi szavak közül melyik nem lesz értelmes, ha egyik mássalhangzóját zöngésség szerinti párjára cseréljük?
5. Ha Péter termetes, Kata takaros, Józsi zsivány, akkor mi jellemzi Évit?
6. Hol helyes az elválasztás?
7. Mije van megkötve annak, aki rajta kívül álló okokból nem tud cselekedni?
8. Vajon hol felesleges a kötőjel?
9. Melyik nem ennivaló? Megtudod, ha helyes sorrendbe teszed a betűket!
10. Melyik kifejezés nem rokon értelmű a többivel?
11. Milyen ember az, aki vehemens?
12. Mikor szoktuk azt mondani, hogy TÖRÖKÖT FOGTUNK?
13. Melyik szóban írtuk helytelenül a magánhangzót?
14. Melyik nem rokon értelmű kifejezéspár?
15. Hol helyes mindkét szóalak?
(Többszörös választás!)
16. Mely magánhangzókkal kell kiegészíteni a következő szótöredéket, hogy magas hangrendű szót kapjunk? G?Z?S
(Többszörös választás!)
17. Mínusz egy! Ha a következő szavakból elveszel egy-egy betűt, hol kaphatsz értelmes szót?
(Többszörös választás!)
18. Hol írunk hosszú n-t?
(Többszörös választás!)
19. Melyik szóalak lehet helyesen írva?
(Többszörös választás!)
20. Melyik reklámszövegben találsz helyesírási hibát?
(Többszörös választás!)
21. Melyik ruhadarab?
(Többszörös választás!)
22. Melyik többes számú alaknak helytelen az írásmódja?
(Többszörös választás!)
23. Melyik szóalakban van jel?
(Többszörös választás!)
24. Melyik igealak nem értelmezhető jelen idejűként?