NyelvÉSZ 6. – II. Forduló

Kitöltési útmutató
1. Egy vagy két s? Hol kettőzött minden helyen az s?
2. Melyik szó nem illik a sorba a jelentése alapján?
3. Mit csinál az, aki szemet huny valami felett?
4. Hogyan lesz a TOL-ból KÉK? Melyik szó nem illik a szóláncba, ha csak egy bet?t változtathatok lépésenként? TOL???????KÉK
5. Az alábbi szótagokból egy fűszer neve állítható össze. Melyik a hiányzó szótag? ZSA-BA-KOM
6. Mindegyik betűcsoport értelmessé válik, ha ugyanazt a hárombetűs szót írod elé. Mi igaz a beírandó szó hangjaira? -lat, -kony, -sas, -ogató
7. Kódfejtörő. Ha az ÉREZ és a PENGE kódja AGHT és YHQXH, akkor hogyan írható körül a YAQT jelentése?
8. Melyik szólás nem egészíthető ki egy tárgy nevével?
9. Melyik mondatban nincs helyesírási hiba?
10. Szófaját tekintve melyik a kakukktojás?
11. Ha Gergő gőgös, Kata takaros, Józsi zsivány, akkor mi jellemzi Évit?
12. Párosíts! Ha jól dolgozol, állatfajok neveit kapod! Melyik a helyes párosítás? 1. jég 2. ördög 3. hős 4. pöröly a. cincér b. cápa c. madár d. rája
13. Melyik szót ?boncoltuk?? szótő+képző+képző+jel
14. Melyik -ni végű szó nem főnévi igenév?
(Többszörös választás!)
15. Melyik szó rejt magában számnevet?
(Többszörös választás!)
16. Rövid i, hosszú í? Melyik kifejezést kell hosszú í betűvel kiegészíteni?
(Többszörös választás!)
17. Melyik ruhadarab rejt magában igét?
(Többszörös választás!)
18. Melyik lehet igekötős ige?
(Többszörös választás!)
19. Melyik írásmód helyes?
(Többszörös választás!)
20. Melyik szó jelenti azt, hogy valaki sovány?
(Többszörös választás!)
21. Melyik ruhadarab?
(Többszörös választás!)
22. Melyik -i képzős alak van helyesen írva?
(Többszörös választás!)
23. Melyik főnév lehet melléknévi igenév is?
(Többszörös választás!)
24. Melyik szónak változik meg a szófaja, ha megkettőzöd a szó végi mássalhangzóját?
(Többszörös választás!)