NyelvÉSZ 6. – III. Forduló

Kitöltési útmutató
1. Az alábbi szólásokban, közmondásokban ugyanaz az állat szerepel. Válaszd azt, amelyikben más szó jelöli a hiányzó állatot!
2. Melyik a kakukktojás?
3. Az alábbi igékben ugyanazt a hangot ejtjük. Melyiket lehet kétféleképpen is leírni ? természetesen különböző jelentésben?
4. Milyen ember? Megtudod, ha kiegészíted a szólást a megfelelő magánhangzókkal. FGHZ VR GRST
5. Melyik toldalékolás helytelen?
6. Melyik a kakukktojás a toldalék típusát tekintve?
7. A szódarabok közül négy kell a keresett szó összeállításához. Egyet megadtunk, melyik a felesleges? ABÁ
8. Melyik nem szerszám? Megtudod, ha helyes sorrendbe teszed a betűket!
9. A következő kifejezések közül háromban a fut egy-egy szinonimájának bet?i keveredtek össze. Melyikben nem?
10. Az alábbi szóösszetételek közül az el?tag és utótag viszonya alapján melyik a kakukktojás?
11. Cz vagy c? A következő híres személyek közül kinek a nevét írjuk csak c-vel?
12. Melyik toldalékolás nem lehet helyes?
13. Az alábbi állandósult szókapcsolatok közül melyikkel fejezhető ki az, hogy nem vállalja valaki a felelősséget valamiért?
14. Melyik írásmód helytelen?
15. Melyik mondatban nincs feltételes módú ige?
(Többszörös választás!)
16. Melyik űrmérték?
(Többszörös választás!)
17. Melyik igealak nem értelmezhető jelen idejűként?
18. Hol írjuk hosszan a megadott mássalhangzót?
(Többszörös választás!)
19. Melyek az ellentétpárok a felsoroltak közül?
(Többszörös választás!)
20. Melyik szó szófaja nem határozói igenév?
(Többszörös választás!)
21. Melyik reklámszövegben találsz helyesírási hibát?
(Többszörös választás!)
22. Változtasd meg a szavak i-jét í-re! Melyik esetben kapsz helyesen leírt szót?
(Többszörös választás!)
23. Melyik az a szó, amely lehetséges szófajait tekintve nem illik a többi közé?
24. Melyik igealak fejezhet ki múlt és jelen igeidőt is?
(Többszörös választás!)