NyelvÉSZ 7. – I. Forduló

Kitöltési útmutató
1. Melyik szó nem illik a sorba a jelentése alapján?
2. Mikor kezdődött az idei tanév?
3. L vagy ll? Hol írod röviden?
4. Melyik szó illik a zárójelbe a megadott példa alapján? CÁPA (PÁRA) KARÓ ÖREG (?) ESŐS
5. Jelöld a szólás ellentétes jelentését! Bal lábbal kelt föl.
6. Mi a toldalékok helyes sorrendje a következő szóban? vadászgatna
7. Melyik szópár tér el a többitől? (Segítség: szótag.)
8. Válaszd ki, hogy melyik eszperente kifejezés melyik szóra vonatkozik! Melyik meghatározásnak nincsen párja? bíróság, pénz, élesztő
9. Melyik toldalékolás helyes?
10. Mi nem lehet igaz erre az igealakra? mossa
11. J vagy ly? Melyik szóban nem szerepel mindkettő?
12. Melyik a kakukktojás? (Kulcsszó: vissza!)
13. Mikor szoktuk ezt mondani? Nem káptalan a fejem!
14. Gondoltunk egy szóra, melyet négy betűkártyából állíthatsz össze. Egyet mi adunk meg. A maradékból melyik a felesleges? ERE
15. Melyik elválasztás helyes?
16. (A következ? feladatoknak egy vagy több helyes megoldása van. Mindet jelöld!) Melyik lehet ige, ha zöngéssé teszem az első mássalhangzóját?
(Többszörös választás!)
17. Melyik szólásból hiányzik számnév?
(Többszörös választás!)
18. Melyik fegyver az alábbiak közül?
(Többszörös választás!)
19. Melyik lehet igekötős ige?
(Többszörös választás!)
20. Mínusz egy! A következő szavakból vegyél el egy-egy betűt úgy, hogy újra értelmes szót kapj! Melyiknél sikerült?
(Többszörös választás!)
21. Melyik írásmód helytelen?
(Többszörös választás!)
22. Melyik a beszél rokona?
(Többszörös választás!)
23. Melyik szónak nem találsz szinonimát a felsorolt szavak között? ösztönöz, szeszélyes, becsül, dühöng
(Többszörös választás!)
24. Melyik toldalékolás helyes?
(Többszörös választás!)