NyelvÉSZ 7. – III. Forduló

Kitöltési útmutató
1. Sifonér állt a szobában. Mit tartottak ebben az alkalmatosságban?
2. Az alábbi szavakban ugyanazt a hangot ejtjük. Melyik szóban tér el a hiányzó hang írásképe a többitől?
3. Az alábbi hiányos állandósult szókapcsolatokból ugyanaz a szó hiányzik (toldalékolt formájában). Melyikkel fejezzük ki azt, hogy valaki ügyetlen?
4. Melyik nyelv nem rokona a magyarnak?
5. Anna leírta, kivel randevúzott. Ha az igazságot csak helyesen lehet leírni, akkor kivel találkozott Anna?
6. Mit tesz az, aki elveti a sulykot?
7. Felesleges! Ha a következő szavakból elveszel egy-egy betűt, újabb értelmes szavakat kapsz. Melyik a kakukktojás?
8. Mit csinál az, aki nem vesz részt a kártyajátékban, csak nézi, esetleg beleszólogat?
9. Melyik toldalékolás helytelen?
10. Melyik szó nem illik a sorba jelentését tekintve?
11. Melyik állítás nem lehet igaz a következő igealakra? hallják
12. Az alábbi szóösszetételek közül az el?tag és utótag viszonya alapján melyik a kakukktojás?
13. Deákné mely tárgyánál nem jobb az az ember a szólás szerint, aki semmivel sem különb a másiknál?
14. Melyik vízi alkalmatosság nevébe kell j-t írni?
(Többszörös választás!)
15. Melyik magánhangzópár behelyettesítésével kapunk azonos alakú szót? t?r?k
(Többszörös választás!)
16. Melyik hosszmérték?
(Többszörös választás!)
17. Melyik igealak nem értelmezhető jelen idejűként?
18. Melyiket írtuk helyesen?
(Többszörös választás!)
19. Melyik szó lesz helyesen leírt, értelmes szó akkor is, ha a benne lévő o-t hosszúra cseréljük?
(Többszörös választás!)
20. Melyik elválasztásnál hibáztunk?
(Többszörös választás!)
21. Melyik mássalhangzótörvényre találsz példát az alábbi földrajzi nevekben? Sükösd, Nyíregyháza, Kunpeszér, Szentkirályszabadja
(Többszörös választás!)
22. Gyakran híres emberekről neveznek el ételeket, találmányokat, eljárásokat, jeles napokat stb. Melyiknek a nevében hibáztunk?
(Többszörös választás!)
23. Melyik esetben kapunk helyesen leírt szót u-val és ú-val is?
(Többszörös választás!)
24. Melyik szópár nem ellentétes jelentésű?
(Többszörös választás!)