NyelvÉSZ 8. – I. Forduló

Kitöltési útmutató
1. Egy szólás eszperente átírását adjuk meg. Mi az eredeti szólás jelentése? Eme rettenetesen kellemetlen szerzet, melyet felszentelt emberek kereszttel kergetnek, tettet, de nem szendereg.
2. Melyik szó hiányzik a felsorolásból? (Segítség: szótag.) pertu, teper, ?, fészer, büfé
3. Melyik szó nem illik a sorba a jelentése alapján?
4. Hanyadikán született az, akinek csak négyévenként szerepel a naptárban a születésnapja? Válaszd ki a hibátlan helyesírású alakot!
5. Melyik szó szerkezetét írtuk fel? SZÓTŐ+KÉPZŐ+KÉPZŐ+RAG
6. Melyik szó illik a zárójelbe a megadott példa alapján? BETŰ (TELE) KELŐ FAKÓ (?) KAPU
7. Melyik szót választottam el hibásan?
8. Hol írtunk minden szót helyesen?
9. Melyikben hiba a kötőjel használata?
10. Melyik ige nem rejt magában kötőszót?
11. Mi a következő mondat alanya? Mi kellene?
12. A következ? összetett szavak egyike ? szerkezetét tekintve ? eltér a másik háromtól. Melyik a kakukktojás?
13. Melyik szópárnak nem helyes írásmódú mindkét tagja?
14. Melyik toldalékolás nem lehet helyes?
15. Melyik nem rokon értelmű kifejezéspár?
16. (A következő feladatoknak egy vagy több helyes megoldása van. Mindet jelöld!) Melyik szóból nem alkothatsz újat egyik mássalhangzójának megkettőzésével?
(Többszörös választás!)
17. Melyik szóba szúrhatok be úgy egy ly betűt, hogy újra értelmes kifejezést kapjak?
(Többszörös választás!)
18. L vagy ll? Melyik helyes rövid és hosszú mássalhangzóval is?
(Többszörös választás!)
19. Jelöld a helyesen írt szóalakot!
(Többszörös választás!)
20. Jelöld azt a szólást, amelyből állatnév maradt ki!
(Többszörös választás!)
21. Melyik ige értelmezhető kijelentő módúként?
(Többszörös választás!)
22. Melyik válhat igévé, ha zöngéssé tesszük az első mássalhangzóját?
(Többszörös választás!)
23. Az alábbi szavaknak több jelentésük is van. Melyik azonos alakú szó közülük?
(Többszörös választás!)
24. Melyik kifejezés rövidítése után kell pontot tenni?
(Többszörös választás!)