Anyanyelv 5. (Próbafeladatok)

Kitöltési útmutató

Olvasd el Heltai Jenő Szabadság című versének egy részletét, az első kérdésre csak így tudsz válaszolni!

Szabadság! Ezt a megszentelt nevet
Könnyelműn, ingyen ajkadra ne vedd!
Tudd meg: szabad csak az, aki
Oly áhítattal mondja ki,
Mint istenének szent nevét a jó pap.

1. A feladatlap elején található versrészletre vonatkozik a következő kérdés.
A részlet melyik szóalakja lehet önálló szóként ige is, főnév is?
2. Hol tévedtünk az elválasztásban?
3. Melyik toldalékos számnevet írtuk hibásan?
4. Pótold a hiányzó u vagy ú betűt! Hová kell ú-t írni?
5. Egy szólás mássalhangzóit adjuk meg sorrendben. Egészítsd ki magánhangzókkal!

 

KHZTGYFT

 

Melyik magánhangzóból kellett kettőt írni?

6. Melyik szó rokon értelmű párja a törökparadicsomnak?
7. Eggyel vagy kettővel? Melyik szóból hiányzik csak egy l? (Többszörös választás!)
8. Mit csinál az, aki invitál?
9. Melyik szó illik a minták alapján a kérdőjel helyére?

 

aggódik – aggály, morog – moraj, sikít – sikoly, zörög – ?

10. Jelentése alapján melyik a kakukktojás?
11. A felsorolt szavak közül melyikben nincs jel?
12. Melyik szópár utal valamely szólásunkra, közmondásunkra? (Többszörös választás!)
13. Az összerakás után melyikből lesz valóban összetett szó? (Többszörös választás!)
14. Ly vagy j? Melyik szóba kell j-t írnunk? (Többszörös választás!)