Anyanyelv 6. (Próbafeladatok)

Kitöltési útmutató

Olvasd el Heltai Jenő Szabadság című versének egy részletét, az első kérdésre csak így tudsz válaszolni!

Szabadság! Ezt a megszentelt nevet
Könnyelműn, ingyen ajkadra ne vedd!
Tudd meg: szabad csak az, aki
Oly áhítattal mondja ki,
Mint istenének szent nevét a jó pap.

1. A feladatlap elején található versrészletre vonatkozik a következő kérdés.
A részlet melyik szavánál történik kiejtéskor zöngésség szerinti részleges hasonulás?
2. Melyik jelentés nem illik az iramlik igére?
3. Melyik szó nem összetett?
4. Mit csinál az, aki navigál?
5. Melyik földrajzi névből képzett melléknév helyesírása hibátlan? (Többszörös választás!)
6. Röviden vagy hosszan? Melyik igealak lóg ki a sorból?
7. Kire mondjuk, hogy ebadta?
8. Szófaji alapon melyik a kakukktojás?
9. Melyik melléknév jelentése pozitív?
10. Csak az egyik számnevet toldalékoltuk helyesen. Melyiket?
11. Pontos vagy ellipszilonos? Hová kell j? (Többszörös választás!)
12. Rakd a szavak szótagjait más sorrendbe! Melyikből lehet új értelmes szót kirakni? (Többszörös választás!)
13. Melyik tulajdonnév helyesírásában nincsen hiba? (Többszörös választás!)
14. Melyik betűrendbe sorolás helyes? (Többszörös választás!)