Anyanyelv 8. (Próbafeladatok)

Kitöltési útmutató

Olvasd el Heltai Jenő Asztalfiók című versének egy részletét, az első kérdésre csak így tudsz válaszolni!

Van egy pár régi levelem           Ott fekszenek némán, fakón,
Bezárva egy fiókba.                    Örök homályba rejtve.
Van egy pár régi levelem,           Elmúlt fölöttük sok-sok év
De elolvasni nem merem,           És mennyi név és mennyi hév
Csak őrzöm évek óta.                 Itt nyugszik elfelejtve.

1. A feladatlap elején található versrészletre vonatkozik a következő kérdés.
Milyen igenév található a részletben a versbeli jelentést figyelembe véve? (Többszörös választás!)
2. Dalra fakadunk. Melyik lehet vonatkozó névmás?
3. Melyik szó rokon értelmű párja a szimpla?
4. Melyik szó szerkezetét írtuk le?

 

szótő + képző + képző + rag

5. Jelentéstartalma alapján melyik szópár nem illik a többi közé?
6. Csak az egyik melléknév helyesírása stimmel. Melyiké?
7. Melyik melléknév jelentése pozitív?
8. Ismered a régi mértékegységeket? Melyik jelölt hosszmértéket? (Többszörös választás!)
9. Melyik családnévhez kapcsoltuk helyesen a -val/-vel toldalékot? (Többszörös választás!)
10. Melyik évszámos szerkezetet írtuk hibátlanul?
11. Rövid i, hosszú í? Melyik szó helyesírása lóg ki a sorból?
12. Rakd sorrendbe az összekevert betűket! Mi a kapott szó ellentéte?

 

E B B SZ Ű D É Ő

13. Melyik szót írtuk helytelenül? (Többszörös választás!)
14. Rakd a szavak szótagjait más sorrendbe! Melyikből lehet új értelmes igét kirakni?

(Többszörös választás!)