Irodalom 7. (Próbafeladatok)

Kedves Klubtársam!

Előszó – részlet

 

1. Most tél van és csend és hó és halál.
2. A föld megőszült;
3. Nem hajszálanként, mint a boldog ember,
4. Egyszerre őszült az meg, mint az isten,
5. Ki megteremtvén a világot, embert,
6. E félig istent, félig állatot,
7. Elborzadott a zordon mű felett
8. És bánatában ősz lett és öreg.9. Majd eljön a hajfodrász, a tavasz,
10. S az agg föld tán vendéghajat veszen,
11. Virágok bársonyába öltözik.
12. Üvegszemén a fagy fölengedend,
13. S illattal elkendőzött arcain
14. Jókedvet és ifjuságot hazud:
15. Kérdjétek akkor ezt a vén kacért,
16. Hová tevé boldogtalan fiait?

 

Ebben a feladatsorban a fenti verssel és annak szerzőjével foglalkozunk.

 

 
Kitöltési útmutató

1.  A szöveg szerzőjével valószínűleg találkoztál már idei tanulmányaid során. Ha mégsem találnád ki a nevét, segítünk. Pótold a hiányzó mássalhangzókat!

 

_ö_ö_ _a_ _y   _i_á_ _

 

A szerző egyik műve nemzeti összetartozásunk jelképe. Válaszd ki a címét!

2. A  szerző  élete  során  többféle  munkát  végzett.  Fejtsd  meg  az anagrammát!  Hol  végezte  e  jeles  alkotónk  a  megfejtésben szereplő tevékenységet?

 

tótházai ín

3. Milyen költői eszközt használ a szerző az idézet első sorában, és milyen hangulatot kelt ez a sor?
4. Melyik állítás igaz a fenti műre? (Többszörös választás!)
5. Mit jelent a műben a vendéghaj szó?
6. Melyik műnemhez tartozik a fent idézett alkotás?
7. Milyen  szófajú  szavakból  fordul  elő  a  legtöbb  a  műben,  és milyen hatást kelt ez a többség?
8. Melyik idézett szó nem utal már önmagában arra, hogy a föld megújulását valójában hamisnak, megjátszottnak ábrázolja a szerző?
9. A műnek mely szavai idegenek a mai magyar nyelvtől, mert most már másképpen toldalékolnánk azokat? (Többszörös választás!)
10.  Most eljön a hajfodrász, a tavasz – milyen költői eszközt találsz az idézetben?

(Többszörös választás!)

11. Milyen költői eszközt találsz a 12. sorban?
12. Kivel  állítja  párhuzamba  a  földet  a szerző a részlet első felében?