Matematika 6. (Próbafeladatok)

Kitöltési útmutató
1. Zsolti rájött, hogy kisöccse éveinek számát önmagával megszorozva édesanyja életkorát kapja. Ha viszont a kisöccse életkora elé leírta az iskolája korát, az így kapott négyjegyű számnak a kétszerese éppen 2014. Hány éves Zsolti édesanyja?
2. Hogyan fizethetett Nóri az 560 Ft-os újságért, ha a pénztáros egy darab papírpénzt adott visszajáróként?
3.

Az iskolaudvar köré kerítést készítenek. Az udvar téglalap alakú, a hosszabb oldala ötszöröse a rövidebbnek. A kerítés harmada, 32 m már készen van. Mekkora területű az iskola udvara?²

4. A hatodikosok halmazábrán jelölték, hogy melyik tantárgyat hányan szeretik, majd állításokat mondtak a halmazábra alapján.

Kinek hamis az állítása?

img_52c84c1db8a8d

 

Dani: 16-an szeretik a testnevelést.

Zsolt: 7-en nem választották a testnevelést.

Lilla: 10-en legalább két tantárgyat szeretnek.

Csilla: 7-tel többen szeretik a testnevelést, mint a matematikát.

Kitti: 13-an szeretnek csak egy tantárgyat.

5. Kati születésnapján mindenki mindenkivel koccintott.
Hány vendége volt Katinak, ha 15 koccintás történt?
6. A hatodikos matematika–szakkörösök azt a feladatot kapták, hogy húzzanak a megadott pontokon át úgy szakaszokat az ábrába, hogy azok 2 négyzetet határozzanak meg! Hány különböző megoldás születhetett? (Az elforgatással megegyezővé váló megoldásokat nem tekintjük különbözőnek. Az e és f egyenesek merőlegesek egymásra, és a pontok vízszintesen és függőlegesen egyenlő távolságra vannak egymástól.)

 

img_52c84d2e6c73b