Történelem 5. (Próbafeladatok)

Kitöltési útmutató
1. Mai tudásunk szerint a kultúra egyik bölcsője a termékeny félhold övezete volt.
A felsorolt népek közül melyik nem élt ezen a területen?
2. Az írás kialakulását Mezopotámiához szoktuk kapcsolni.
Melyik nép írt legkorábban a felsoroltak közül?
3. A mezopotámiai városállamok központja a zikkurat volt.
Mi lehet a szó eredeti jelentése?
4. Funkcióját, célját tekintve melyik építményhez hasonlíthatók a zikkuratok?
5. Az írást a gazdasági feljegyzések mellett irodalmi művek megőrzésére is használták. Ezek közül is kimagaslik a Gilgames-eposz. Melyik város királya volt a címadó hős?
6. Ékírásos emlékek azok a törvények is, amelyek közül a leghíresebb a Hammurápi királyhoz kötött törvényoszlop. Hol őrzik jelenleg a felbecsülhetetlen értékű alkotást?
7. A mezopotámiai kultúrával párhuzamosan bontakozott ki az egyiptomi műveltség.
Ki volt a hagyomány szerint az Alsó-Egyiptomot és Felső-Egyiptomot egyesítő fáraó?
8. A fáraó az utolsó porszemig tulajdonosa volt egész Egyiptomnak. Díszes címei között melyek szerepeltek az alábbiak közül?
(Többszörös választás!)
9. Temetkezésének módja és helyszíne miatt melyik fáraó a kivétel?
10. India földrésznyi félszigetén bámulatos műveltség bontakozott ki az ókorban. Sok más mellett nekik köszönhetjük ma is használatos számjegyeinket. Milyen közvetítéssel jutottak el ezek Európába?
11. A nagy vallásalapító, Gautama Sziddhártha királyfi az ember életének értelmét keresve vált buddhává, megvilágosodottá. A legenda szerint milyen fa alatt történt az esemény?
12. India fejedelemségeit történelmük során először Asóka királynak sikerült egyesítenie.
A felsoroltak közül kik voltak a császárok császára kortársai?
(Többszörös választás!)
13. A Távol-Kelet legősibb, ma is használatos írásrendszere a kínai.
A legenda szerint mi adta az ötletet írásjeleihez?
14. A hernyóselyem előállításában ma is Kína a világ vezető hatalma. Az ókor legfontosabb kereskedelmi útja is erről a rendkívül drága áruról kapta a nevét. A felsorolt városok közül melyik nem a selyemút állomása?