Történelem 6. (Próbafeladatok)

Kitöltési útmutató

1. Legendáink, ősi krónikáink a hun és a magyar nép rokonságáról beszélnek. Arany János Rege a csodaszarvasról című műve is ezt dolgozza fel. Melyik nagyobb alkotás része a költői remek?

2. Őseink vándorlásának melyik állomását nevezték el egy fejedelemről (törzsfőről)?

3. Nagyszámú, arab kereskedőktől, tudósoktól származó írásos forrás emlékezik meg őseinkről. A magyarokat szép külsejű, gazdag, kiválóan harcoló népként írják le. Kinek az alkotása Az értékes drágagyöngyök könyve, mely őstörténetünk becses emléke?

4. Kinek a nevéhez fűződik az úgynevezett kettős honfoglalás elmélet?

5. Hol zajlott a honfoglalás eredményeit megszilárdító nagy ütközet, melyben az ellenfél vezére, Luitpold bajor őrgróf meghalt, a támadó frank sereg pedig katasztrofális vereséget szenvedett?

6. A nyugati kalandozásokat lezáró Lech-mezei ütközet után Lél, Sur és Bulcsu vezéreket kivégezték, de a csatában szintén harcoló későbbi fejedelemnek sikerült hazatérnie. Ki volt ő?

7. Géza fejedelem felesége, Sarolt az erdélyi Gyula leánya volt.
Milyen méltóság volt eredetileg a gyula?

8. Első királyunk, István az életszentség hírében állt népe előtt.
A számára koronát küldő pápa melyik nemzet első fia volt Szent Péter székében?

9. A XI. századi Magyarországon a trónharcok, testvérháborúk is sok áldozatot követeltek.
Ki volt a Vazul-ág első uralkodója?

 

10. Az első szentté avatásokat László király idején, 1083-ban tartották hazánkban. Az uralkodó leánya, Piroska is a szentek sorába került.
Milyen nevet vett fel Piroska bizánci császárnéként?

11. Legbölcsebb királyaink közé tartozott Könyves Kálmán.
Melyik területtel gyarapodott az ország az ő uralkodása alatt?

12. Az Árpád-házi uralkodók közé tartozott a Bizáncból hazatért III. Béla. Ki volt az az esztergomi érsek, akivel csak nagy nehézségek árán sikerült elfogadtatnia magát a magyar királynak?

13. Második honalapítóként tisztelt uralkodónk öccse, Kálmán herceg, a muhi csatában vitézül harcolva, az ott szerzett sebekben hunyt el.
Melyik lovagrend tagja volt?

14. Kun László királyunk uralkodása idején a közállapotok rendezésére hol tartották a későbbi rendi országgyűlések elődjének felfogható országos gyűlést 1277-ben?