Történelem 7. (Próbafeladatok)

Kitöltési útmutató
1. A reformkor kezdetén I. Ferenc volt Ausztria császára és Magyarország királya. Az ő koronázására készült a császári himnusz. Ki volt a mű komponistája?
2. A Széchenyi család befolyásának megalapozója, György, számtalan iskolát alapított, sőt a török háborúk sebesültjeinek sorsát is óriási adománnyal könnyítette. A felsoroltak közül milyen méltóságokat viselt? (Többszörös választás!)
3. Széchényi Ferenc grófnak köszönhetjük a később róla elnevezett országos könyvtár és a Nemzeti Múzeum alapítását. Bőkezű adományai előtt tisztelegve mely egyetemek választották őt tiszteletbeli tagjukká? (Többszörös választás!)
4. Az ifjú Széchenyi István gróf vitéz huszártiszt, a főúri társaságok népszerű tagja volt, s ropta a táncot a bécsi kongresszus idején rendezett bálokon is. A tanácskozás nyomán kinek az elgondolása alapján jött létre a Szent Szövetség?
5. Mi volt a címe Széchenyi első röpiratának?
6. Széchenyi fontos feladatnak tekintette a Duna biztonságosan hajózhatóvá tételét teljes hosszában. Kormánybiztosként sikeresen meg is oldotta ezt a feladatot. Melyik országban folyik leghosszabb szakaszon a folyó?
7. Széchenyi Wesselényi Miklós báróval együtt nyugat-európai és földközi-tengeri körutazást tett. Mi volt Wesselényi édesapjának ragadványneve?
8. Kossuth Lajos politikai pályafutása Zemplén vármegyében kezdődött.
Mi volt az a fertőző betegség, amelynek idején biztosként sokat tett a járvány megfékezéséért?
9. Mi volt az az újságírói műfaj, melyet a reformkorban Kossuth fejlesztett tökélyre?
10. Kit választottak a Védegylet első elnökévé?
11. A reformkor nagy hatású országgyűlési szónoka volt Kölcsey Ferenc.
Melyik vármegye követeként tevékenykedett?
12. Az országgyűlési ifjak tábora a reformellenzék hathatós támogatójaként lépett fel. Vezérüket, Lovassy Lászlót felségárulásért fogták perbe, de elítélni csak Wesselényit köszöntő beszédéért tudták. Kinek a közbenjárására sikerült szabadulnia a börtönből?
13. A főrendi ellenzék legjelesebb vezetője Batthyány Lajos gróf volt. Lelkesen támogatta Széchenyi elképzeléseit, de Kossuth programjával is rokonszenvezett. Iparfejlesztő tevékenységét milyen, a saját birtokán alapított gyár dicséri?
14. A reformkori törekvéseket végül az 1848-as áprilisi törvények valósították meg.
Melyik törvénycikk rendelkezik közülük Erdély és Magyarország uniójáról?