Történelem 8. (Próbafeladatok)

Kitöltési útmutató

1. Mi volt annak az 1919-ben létrejött alakulatnak a neve, mely céljául a Sopron környéki területek fegyverrel történő megtartását tűzte ki?

2. Sopron és környékének lakói 1921-ben népszavazáson utasították el a terület Ausztriához való csatolását, ezt az országgyűlés Civitas fidelissima kitüntetéssel ismerte el. Melyik település kapta a Leghűségesebb község címet?

3. IV. Károly kétszer próbált visszatérni a világháború után a magyar trónra. A sikertelen kísérletek után rövidesen elhunyt. Melyik országban érte a halál?

4. A Horthy-rendszer megszilárdulása Teleki Pál miniszterelnöksége idején kezdődött. Ekkor juttattak földhöz mintegy kétmillió embert. Ki volt a reformot végrehajtó földművelési miniszter?

5. A trianoni béke miatt bosszúból néhányan Budapesten, a térképészeti intézetben hamis pénzt kezdtek gyártani, amiből hatalmas nemzetközi botrány származott. Milyen pénzt hamisítottak?

6. Bethlen István gróf miniszterelnöksége idején sikerült az országot talpra állítani a trianoni sokkból. Melyik pártot bővítették kormánypárttá ebben az időszakban?

7. Hol nyugszik Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatási miniszter, aki a nemzet felemelkedését több ezer tanyasi iskola megépítésével, a középiskolák és az egyetemek nagyarányú támogatásával segítette?

8. A gazdaság megerősítéséhez új, értékálló pénzre volt szükség.
Mi lett az 1927-ben bevezetett pengő váltópénze?

9. A pengő a 2. világháború után világbajnok lett az értékvesztésben. A forint bevezetésekor hány pengőt adtak volna egy forintért, ha lett volna olyan, aki beváltja a régi pénzt újra?

10. 1919-ben Bethlen István utódjának Károlyi Gyulát nevezték ki.
Később, a Bethlen-kormányban milyen tárcát irányított?

11. A gazdasági válságból végül Gömbös Gyula kormánya vezette ki az országot.
A miniszterelnök piacszerzés céljából mely országokkal folytatott tárgyalásokat?

(Többszörös választás!)

12. Darányi Kálmán miniszterelnöksége idején hirdették meg a hadsereg fejlesztésének egymilliárd pengős programját. Kiről nem neveztek el harckocsit, páncélost a magyar hadseregben a felsoroltak közül?

13. Magyarország területgyarapodása az első bécsi döntéssel vette kezdetét 1938-ban.
Kik voltak döntőbírók a Csehszlovákia és Magyarország közötti területi vitában?

(Többszörös választás!)

14. A második bécsi döntés eredményeként Erdély egy része került vissza az országhoz.
A felsorolt városok közül melyik nem lett újra Magyarország részévé?